Hướng dẫn học
& sử dụng APP

V. Trò chuyện

Trò chuyện

Ngoài các chức năng học tập, Easy class còn là nơi để các bạn giao lưu, kết bạn học hỏi với các học sinh khác trên khắp cả nước với chức năng trò chuyện. Để sử dụng các chức năng này các bạn hãy làm theo hướng dẫn sau nhé

Bước 1: Nhấn vào trò chuyện ở thanh menu bên dưới cùng màn hình

Bước 2: Chọn phòng trò chuyện

Bước 3: Tham gia giao lưu cùng các bạn khác