Hướng dẫn học
& sử dụng APP

II. Học

4. Trung tâm luyện thi

Lò luyện thi

Ngân hàng đề thi đồ sộ với hàng ngàn bài kiểm tra trên lớp cùng các loại đề thi lên cấp, giúp các bạn học sinh vững vàng bứt phá mọi kỳ thi thuộc chương trình phổ thông. Để nắm vững cách sử dụng chức năng luyện đề các bạn hãy theo dõi hướng dẫn của cô nhé

  1. Luyện đề

Bước 1: Trong lò luyện thi chọn luyện đề

Bước 1: Chọn các đề mục

Bước 2: Tìm kiếm đề hoặc chọn đề

Bước 3: Làm bài thi

Bước 4: Nộp bài và kiểm tra kết quả

  1. Hướng dẫn luyện đề

Bước 1: Trong lò luyện thi chọn hướng dẫn luyện thi

Bước 1: Chọn đề cần chữa  

Bước 2: Xem video chữa đề