Hướng dẫn học
& sử dụng APP

II. Học

2. Học bổ trợ

Tính năng học bổ trợ được thiết kế theo lộ trình của bộ SGK mà các bạn đang học ở trên lớp. Các bạn sẽ được HỌC với phần HỌC BÀI, LUYỆN TẬP cùng với phần BÀI TẬP và không thể thiếu các BÀI KIỂM TRA giúp các bạn biết được trình độ của mình đang ở đâu. Các bạn cùng làm theo hướng dẫn của cô nhé!

  1. Học bài

Bước 1: Trong mục học bổ trợ chọn học bài

Bước 2: Chọn Unit

Bước 3: Chọn bài nghe muốn nghe trong Unit

  1. Bài tập

Bước 1: Trong mục học bổ trợ chọn bài tập

Bước 2: Chọn Unit

Bước 3: Chọn bài tập cần làm

Bước 4: Làm bài tập

Bước 5: Nhấn nộp bài và kiểm tra kết quả

  1. Kiểm tra

Bước 1: Trong mục học bổ trợ chọn kiểm tra

Bước 2: Chọn đề Kiểm tra

Bước 3: Làm bài Kiểm tra

Bước 4: Nhấn nộp bài và kiểm tra kết quả