Hướng dẫn học
& sử dụng APP

IV. Cá nhân

2. Hạng

Không chỉ là ứng dụng học tiếng Anh đơn thuần. Bên cạnh cách sử dụng đơn giản,học tập thú vị, lành mạnh và tính cộng đồng cao thì yếu tố không thể thiếu và tăng tính hấp dẫn trong easy class chính là Hạng

Hạng trong easy class dùng để chỉ năng lực của người học, chính nhờ yếu tố này giúp người học đánh giá được khả năng của mình và cấp độ của mình

Điểm hạng có thể được nhận trong mọi hoạt động trên easy class. Để có thứ hạng cao trong học tập bạn hãy cố gắng chăm chỉ hoàn thành các bài học trên app nhé

Để kiểm tra thứ hạng của mình bạn có thế làm theo các bước sau

Bước 1: Trong phần cá nhân nhấn vào Hạng

Bước 2: Xem hạng của mình trong Lộ trình của tôi

Trulli Trulli