Hướng dẫn học
& sử dụng APP

IV. Cá nhân

3. Bảng xếp hạng

Bên cạnh Hạng thì Bảng xếp hạng là nơi hiển thị thứ bậc của người học so với những học sinh khác trên toàn quốc hoặc trong trường của mình

Bảng xếp hạng cũng phản ánh năng lực và mức độ rèn luyện của từng cá nhân. Để tăng thứ bậc của mình người học bắt buộc phải rèn luyện chăm chỉ và liên lục, thứ hạng càng cao sự cạnh tranh càng nhiều.

Sự hiện diện của hệ thống xếp hạng giúp Easy class có tính cạnh tranh cao hơn và đồng thời kích thích học sinh học tập chăm chỉ hơn, hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, thông qua đây học sinh được phân trình độ cấp bậc và giúp học sinh ghi nhận trình độ của mình, phân loại một các hợp lý và ghi nhận thành quả học tập của từng bạn

Để xem thứ hạng của mình so với các bạn học sinh khác các bạn hãy vào bảng xếp hạng trong phần cá nhân nhé.

Trulli Trulli