Về chúng tôi
Đội ngũ
Báo chí
Tuyển dụng

Ban điều hành

Hà Nhật Minh

Nhà sáng lập & giám đốc điều hành

Nguyễn Quang Đông

Nhà sáng lập & cố vấn chiến lược

Vũ Phúc Thịnh

Giám đốc Marketing

Cố vấn chuyên môn

Robert J.Gibb

Cambridge Examiner #CG24EE (YLE, KET, PET, FCE)
Giám đốc chương trình của UNESCO
Giám đốc Hợp tác quốc tế của Shelton Development Group
Quản lý giảng viên nước ngoài hệ thống Vinschool

Catherine Halley Ryba

Cử nhân ngành Ngôn ngữ và Thạc sỹ ngành Phương Đông học của Đại học Austin Texas
15 năm kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Anh

Sean J. McGough

Cử nhân ngành Sư Phạm, Thạch sỹ Quản lý giáo dục của Đại học Birmingham
Chứng nhận giảng viên quốc gia Anh Quốc
Trưởng bộ phận chuyên môn trường Hà Nội Academy
Giám đốc Đào tạo của Shelton Development Group

Marcus Kelly

Cử nhân Ngôn ngữ Anh và phim ảnh của đại học Warwick
Chứng nhận giảng viên quốc gia - Anh Quốc
11 năm kinh nghiệm giảng dạy ngôn ngữ quốc tế

Siobhan McCathy

Cử nhân ngành Tâm lý học Thạc sỹ phát triển ngôn ngữ Đại học Quốc gia Ireland
Chuyên gia tư vấn phát triển ngôn ngữ thứ 2  
12 năm kinh nghiệm giảng dạy ngôn ngữ quốc tế

Oliva Casey

Cử nhân sư phạm đại học
Chứng nhận giảng viên quốc gia Anh Quốc
8 năm kinh nghiệm giảng dạy ngôn ngữ quốc tế