Về chúng tôi
Đội ngũ
Báo chí
Tuyển dụng

Tìm kiếm công việc tại Easy Group

Bắt đầu sự nghiệp của mình với Easy tại đây

Phòng ban

Văn hoá doanh nghiệp

Ở Easy, chúng tôi là những người làm việc chăm chỉ, tận tâm để đem tới sự “dễ dàng” cho khách hàng. Sẵn sàng theo đuổi mục tiêu phát triển và học hỏi. Song chúng tôi cũng luôn tìm kiếm những cuộc vui và nguồn năng lực tích cực để cân bằng cuộc sống.

Mối quan hệ vô cùng quan trọng, hãy thành thực và chủ động. Easy luôn đặt chuẩn cao cho bản thân và sản phẩm, nhưng kết quả là quan trọng nhất vì vậy hãy làm việc thông minh và luôn luôn tối ưu.

Văn phòng làm việc

Địa chỉ văn phòng: 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

Bạn có câu hỏi?

Gửi Email cho chúng tôi tại địa chỉ:
hr@easygroup.vn

Gửi mail