Ứng dụng cố vấn học tập đầu tiên tại Việt Nam

Easy Mentor Là Gì?

Ứng dụng cố vấn dành cho phụ huynh, gia sư, giáo viên
 1. Đồng hành và giúp học sinh đạt được mục tiêu.
 2. Quản lý học sinh theo nhóm và mục tiêu.
 3. Theo dõi nhật ký và báo cáo học tập chi tiết từng học sinh.
 4. Bảng xếp hạng học sinh theo từng trạng thái.

Easy Mentor Dành Cho Ai

 1. Giáo viên Tiểu Học
 2. Phụ huynh học sinh
 3. Chủ trung tâm tiếng Anh
 4. Người muốn gia tăng thu nhập.

Easy Mentor Dành Cho Ai

 1. Giáo viên Tiểu Học
 2. Phụ huynh học sinh
 3. Chủ trung tâm tiếng Anh
 4. Người muốn gia tăng thu nhập.

Lợi ích của Easy Mentor

Đồng hành và giúp học sinh đạt được mục tiêu

Đặt mục tiêu và quản lý học sinh theo nhóm.

Theo dõi nhật ký học tập chi tiêt của học sinh.

Bám sát thành tích và xếp hạng học sinh theo trạng thái.

Lợi ích của Easy Mentor

Đồng hành và giúp học sinh đạt được mục tiêu

Đặt mục tiêu và quản lý học sinh theo nhóm.

Theo dõi nhật ký học tập chi tiêt của học sinh.

Bám sát thành tích và xếp hạng học sinh theo trạng thái.

Về Easy Mentor

Phủ xanh hạnh phúc

Bắt nhịp với một xu hướng đi đầu nhân loại, mục tiêu của chúng tôi là vượt qua các đối thủ nặng ký, chinh phục TOP 3 Công ty giáo dục công nghệ lớn nhất tại Việt Nam vào năm 2023 và hiện tên trong TOP 10 Công ty giáo dục công nghệ lớn nhất tại Đông Nam Á.

Tính năng của Easy Mentor

QUẢN LÝ

Quản lý & đồng hành cùng học sinh chính sách, không bao giờ bỏ rơi học sinh. Quản lý các nhóm công việc của cá nhân, trở nên năng suất hơn.

TẠO NHÓM - PHÂN LOẠI

Phân tích và đánh giá học sinh theo độ tuổi, kỹ năng và mục tiêu. Từ đó phân loại và tạo nhóm cho học sinh

TẠO NHIỆM VỤ

Tạo nhiệm vụ cho học sinh trên các ứng dụng Easy Class; Uni Kids; Easy Certificate

Tính năng của Easy Mentor

QUẢN LÝ

Quản lý & đồng hành cùng học sinh chính sách, không bao giờ bỏ rơi học sinh. Quản lý các nhóm công việc của cá nhân, trở nên năng suất hơn.

TẠO NHÓM - PHÂN LOẠI

Phân tích và đánh giá học sinh theo độ tuổi, kỹ năng và mục tiêu. Từ đó phân loại và tạo nhóm cho học sinh

TẠO NHIỆM VỤ

Tạo nhiệm vụ cho học sinh trên các ứng dụng Easy Class; Uni Kids; Easy Certificate

Cài đặt Easy Mentor

Nguồn cảm hứng :

- Trở thành những nhà cố vấn xịn giúp hàng trăm học sinh giỏi Tiếng Anh 1 cách dễ dàng.

Bảng giá Easy Mentor

Đăng ký mua tại đây!!

Nhập mã ưu đãi để được giảm 15% - 25% giá sản phẩm (nếu có)

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Được tin cậy bởi