Hướng dẫn học
& sử dụng APP

IV. Cá nhân

1. Cá nhân

Để theo dõi tiến độ học tập của bản thân, xem bảng xếp hạng của mình so với các bạn học sinh trên toàn quốc, thống kê số thời gian học theo ngày, báo cáo số điểm đạt được theo ngày, theo tuần. Phần này sẽ tạo thói quen cho các bạn, nhắc nhở các bạn phải học mỗi ngày để nâng cao điểm số.