Hướng dẫn học
& sử dụng APP

IV. Cá nhân

4. Nhật ký học tập

Nhật ký học tập là nơi ghi lại toàn bộ quả trình học tập của từng học sinh. Toàn bộ các chỉ số như thời gian học bài, số điểm đạt được đều được thống kê đầy đủ. Nhật ký học tập giúp phụ huynh và học có cái nhìn tổng qua hơn về quá trình học tập từ đó có thể đưa ra những điều chỉnh cụ thể phù hợp với mục tiêu học tập

Để xem nhật ký học tập các bạn có thể vào phần cá nhân sau đó nhấn xem thêm tại nhật ký học tập