Đào tạo

Giảng viên dạy tiếng Anh online - 07.2021

Fulltime

Số lượng:  

3

Bạn có mơ ước làm trong lĩnh vực giáo dục, được học hỏi, đào tạo và nâng cao chuyên môn để có thể nhanh nhất trở thành giảng viên, chuyên viên ngành tiếng Anh giỏi. Đến với Easy Group, bạn sẽ học được cách tạo ra những giá trị giáo dục thực sự cho học viên và hơn nữa

Xem chi tiết

Giảng viên dạy tiếng Anh online

Parttime

Số lượng:  

3

Bạn có mơ ước làm trong lĩnh vực giáo dục, được học hỏi, đào tạo và nâng cao chuyên môn để có thể nhanh nhất trở thành giảng viên, chuyên viên ngành tiếng Anh giỏi. Đến với Easy Group, bạn sẽ học được cách tạo ra những giá trị giáo dục thực sự cho học viên và hơn nữa

Xem chi tiết

Tìm hiểu về Easy